Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezentul document contine informatiile esentiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul serviciilor oferite de www.confor-italia.ro (denumita in continuare “site”).
In sensul definitiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit in continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.


Datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor (DPO)

Puteti contacta DPO-ul societatii la urmatoarea adresa de email: info@confor-italia.ro

 


Ce date prelucrăm?
În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dumneavoastră privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite Clienților, activități administrative, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.


Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?
Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dumneavoastră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dumneavoastră în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul.
Situațiile în care MARIDAV ITALIA S.R.L. va colecta și prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:


1. Preluarea comenzilor telefonice
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul de a livra produsul comandat prin telefon, în urma discuției cu consilierii noștri de vânzări. Pentru finalizarea comenzii sunt următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. datele sunt necesare pentru:

 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale.

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dumneavoastră a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
2. Rezervare produs online
Scopul prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal în cazul rezervării produsului pe site este să preluăm comanda, pentru ca ulterior unul dintre consilierii de vânzări să vă contacteze telefonic, pentru confirmarea comenzii.
3.  În scopuri de marketing
Pana in acest moment nu demaram campanii de marketing.

In timpul utilizării site-ului www.confor-italia.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dumneavoastră, respectiv: produse vizualizate. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea site-ului nostru, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Cookies de pe site-ul nostru.

Cine are acces la datele Dumneavoastră?
Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a site-ului, utilizăm servicii de la furnizori externi (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastră, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastră. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • parteneri / furnizori care livrează produsele și serviciile comandate de Dumneavoastră;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?
Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dumneavoastră, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.


Care sunt drepturile dumneavoastră?
În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea MARIDAV ITALIA SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dumneavoastră, MARIDAV ITALIA poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către MARIDAV ITALIA SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 3. dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea MARIDAV ITALIA SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar MARIDAV ITALIA SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine MARIDAV ITALIA SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; MARIDAV ITALIA SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea MARIDAV ITALIA SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite MARIDAV ITALIA SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) MARIDAV ITALIA SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale MARIDAV ITALIA SRL prevalează asupra drepturilor Dumneavoastră; MARIDAV ITALIA SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către MARIDAV ITALIA SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la MARIDAV ITALIA SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de MARIDAV ITALIA pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


Cum aveți acces la datele Dumneavoastră?


Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Lumina, str. Sabinelor n. 20A, jud. Consntata, camera 1.


MARIDAV ITALIA S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dumneavoastră a drepturilor de mai sus sunt oferite de MARIDAV ITALIA S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, MARIDAV ITALIA S.R.L. poate:


(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.


Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dumneavoastră personale vor fi prelucrate de MARIDAV ITALIA S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.


Vă mulțumim!